OGŁOSZENIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

( 11.04.2021 r. )

Droga wspólnoto Kościoła Radomskiego!

W dniu 11 kwietnia 2021 roku, rozpoczniemy w naszej diecezji Jerycho Rodzin. Od Niedzieli Miłosierdzia do Uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata, przez 32 tygodnie, będzie trwała modlitwa w kolejnych dekanatach, parafiach, naszych rodzinach. Pragniemy odnowić naszą wiarę i zawierzyć Bogu nasze życie.

Nasze dzieło będzie miało swój początek w Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej w Studziannie, a cudowny wizerunek Świętej Rodziny będzie towarzyszył naszej modlitwie na każdym etapie, aż do zakończenia w katedrze radomskiej pod wezwaniem Opieki Najświętszej Maryi Panny.

Naszej Orędowniczce, Matce Kościoła i Rodziny, zawierzam ten wyjątkowy czas działania Bożej Łaski. Niech posługa duszpasterzy objawi ufność i przyniesie oddanie na wzór Św. Józefa. Niech Opieka Matki Bożej będzie wsparciem dla wszystkich rodzin i całej wspólnoty diecezjalnej. W tajemnicach radosnych będziemy zawierzać ofiarną miłość małżonków, oddaną troskę rodziców o wychowanie dzieci i młodzieży oraz umocnienie jedności w rodzinach. W tajemnicach światła będziemy dziękować za bogactwo duchowych darów we wspólnocie diecezjalnej, zaangażowanie tak wielu osób w liczne dzieła ewangelizacyjne, za wspólnoty formacyjne i modlitewne oraz różne dzieła charytatywne. Rozważając tajemnice bolesne, będziemy odnawiali naszą wrażliwość na duchowe dary, jakie nasi bracia i siostry przeżywają w łączności z Bogiem w tajemnicy choroby i cierpienia. W tajemnicach chwalebnych będziemy prosili o umocnienie naszego radomskiego Kościoła w mocy Ducha Świętego i zawierzymy Miłosierdziu Bożemu, tych którzy zakończyli już drogę ziemskiego życia.

Moi Drodzy! Wiemy, że własnymi siłami nie będziemy mogli naśladować Świętej Rodziny w umiłowaniu Boga i wypełnieniu Jego woli. Dlatego, wspólnie prośmy Matkę Bożą o opiekę nad nami i przez Jej wstawiennictwo poświęćmy Bogu siebie i wszystkich, z którymi pragniemy przeżywać wspólnotę życia i wiary.

 

Wasz biskup Marek

 

  1. We wtorek po Mszy świętej o godz. 18.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się do I Komunii świętej wraz z rodzicami. Rozpoczynamy przygotowanie do Uroczystości I Komunii świętej, która, jak Bóg pozwoli, odbędzie się 9 maja br.
  1. Poproszono nas o przekazanie informacji wśród wiernych o powszechnym spisie ludności i mieszkań, w którym każdy ma obowiązek wziąć w nim udział. To jedyne badanie, w którym możemy się zadeklarować, że przynależymy do wyznania katolickiego. Jednocześnie bądźmy ostrożni, aby nie przekazać swoich danych osobom niepowołanym.
  1. Ze względu na ograniczenia w kinach od 18 kwietnia będzie możliwy do obejrzenia w internecie film: „Wyrok na niewinnych”. To historia najgłośniejszego dramatu sądowego w dziejach. Głównym bohaterem jest dr Bernard Nathanson, zwolennik aborcji, który kilka lat później staje się obrońcą życia i autorem filmu „Niemy krzyk”. Film będzie można zobaczyć odpłatnie w internecie pod adresem: www.RafaelKino.pl. Polecamy szczególnie rodzicom i dorastającej młodzieży.
  1. Dziękujemy za złożone ofiary w ostatnim czasie, także przelewy drogą elektroniczną. Serdeczne Bóg zapłać.
  2. Dziś do „Gościa Niedzielnego” dołączono obrazek z wizerunkiem Najświętszego Serca Jezusa oraz aktem osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusa.