ŻYWY KOŚCIÓŁ


Żywy Kościół to wspólnota, która realizuje program i założenia formacji opartej na idei ks. Franciszka Blachnickiego. Do wspólnoty mogą należeć osoby dorosłe, które szukają pogłębienia swojej relacji z Bogiem i szukają oparcia we wspólnocie. Spotkania odbywają sie raz w miesiącu, ale program formacji odbywa się każdego dnia według określonych założeń. W centrum stoi Msza święta, jako najdoskonalszy sposób zjednoczenia się z Chrystusem. Zasadniczym punktem jest także studium Pisma  Świętego, modlitwa i budowanie więzi we wspólnocie. W wakacje przeżywamy rekolekcje.