BIERZMOWANIE


 

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJĄ SIĘ KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

– w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

– regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

– sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;

– systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach formacyjnych przygotowujących do Bierzmowania;

– uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych;

– odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Wszędzie będę starał się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

TROSKA RODZICÓW

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do Bierzmowania.

Kandydaci ochrzczeni poza parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu proszeni są do końca października 2021 roku o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu.

CZYM SĄ CELEBRACJE ?

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania młodzieży, a także osób im towarzyszących – rodziców, chrzestnych, świadków bierzmowania, katechetów, animatorów, księży – powinny się odbyć celebracje słowa Bożego. Są one liturgią słowa z katechezą bądź homilią zakończone znakiem wiary – przyjęciem Jezus jako swojego Pana, odnowiem przyrzeczeń chrzcielnych czy przystąpieniem do sakramentu pokuty. W czasie tych celebracji chcemy doświadczyć wspólnoty wiary i modlitwy.

JEZUS JEST PANEM

IMG_1014

JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci imię, które jest ponad wszelkim imieniem. Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem mojego życia – moim Panem. Poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił to, co chcesz. Nie chcę być już więcej centrum swojego życia, Panie. Ty przejmij w nim kierownictwo. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej. Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani żadnej wady lub żądzy, ani przyjemności, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze. Podejmuj wszystkie moje decyzje według Twojej woli i spraw, abym był, podobnie jak Maryja, sługą Twojego słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Nie chcę już więcej żyć dla siebie, Ty żyj we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze. Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca: wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze. Amen.

SPOTKANIA FORMACYJNE ODBYWAJĄ SIĘ W POSZCZEGÓLNE DNI O GODZ. 18.30

W SALKACH W CZĘŚCI DUSZPASTERSKIEJ

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA UCZESTNICZĄ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ I ŚWIĘTO WE MSZY ŚWIĘTEJ

PO NIEDZIELNEJ MSZY ŚWIĘTEJ PODCHODZIMY Z PAMIĘTNIKIEM OBOK FIGURY ŚW. MICHAŁA I OCZEKUJEMY NA PIECZĄTKĘ

Terminy spotkań – dni tygodnia pozostają te same co w etapie jesiennym

 • 7,8,9 marzec 2022
 • 14,15,16 marzec 2022
 • 21,22,23 marzec 2022
 • 28,29,30 marzec 2022
 • 9,10,11 maja 2022
 • 16,17,18 maja 2022 ( agapa )
 • 28 maja 2022 Dzień skupienia – Święty Krzyż ( według programu )
 • Próby i duchowe przygotowanie: 2,3,6,8 czerwca 2022
 • Spowiedź przed bierzmowaniem: 7 czerwca 2022

9 CZERWCA 2022 godz. 18.00 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA

Iza i Jacek Marciniakowie – środa

 1. Wasiak Bartłomiej
 2. Bielik Krzysztof
 3. Biernacka Małgorzata
 4. Brzeska Natalia
 5. Czerska Julia
 6. Durasiewicz Anna
 7. Kaczmarczyk Wiktoria
 8. Farbiś Dominik
 9. Masiarz Dawid

Jola i Radek Bednarczykowie – poniedziałek

 1. Dzienis Nikola
 2. Goguła Katarzyna
 3. Janas Jakub
 4. Janiszewska Alicja
 5. Jeżmańska Zuzanna
 6. Kacprzak Zuzanna
 7. Zgódka Julia
 8. Wójcik Filip

Zosia i Jarek Podymniakowie – wtorek

 1. Kurek Magdalena
 2. Łagowska Julia
 3. Machnio Agata
 4. Machnio Lena
 5. Makuła Jan
 6. Nielipiński Filip
 7. Kołsut Daniel
 8. Cieślińska Marika

Artur Kozera, Eryk Wiśniewski – środa

 1. Matuszyk Antoni
 2. Michalski Jakub ( Stara Wola )
 3. Michalski Jakub ( Nowa Wola )
 4. Mucha Hanna
 5. Marciniak Mateusz
 6. Pacyna Marta
 7. Zych Julia
 8. Mosionek Jakub

Ks. Krzysztof Kwiatkowski – wtorek

 1. Prażmowski Mateusz
 2. Puton Antoni
 3. Rdzanek Zuzanna
 4. Sekuła Zuzanna
 5. Słomka Mateusz
 6. Sokołowski Patryk
 7. Neska Mateusz
 8. Ciepliński Paweł

Ks. Łukasz Sypuła – poniedziałek

 1. Sułek Maja
 2. Szydło Amelia
 3. Bednarczyk Wiktor
 4. Waśniewska Zofia
 5. Wierzbicką Karolina
 6. Wiśniewski Piotr
 7. Wiśniewski Dawid
 8. Dypa Radosław