BIERZMOWANIE

DO CZEGO ZOBOWIĄZALI SIĘ KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

Pragnę dobrze przygotować się do przyjęcia tego Sakramentu i zobowiązuję się do wypełnienia następujących warunków:

- w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy świętej;

- regularnie przystępować do Sakramentu Pokuty;

- sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej i zaliczyć obowiązujący materiał z Katechizmu;

- systematycznie brać udział w Mszach świętych i spotkaniach formacyjnych przygotowujących do Bierzmowania;

- uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik), roratach (Adwent), rekolekcjach wielkopostnych, Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach (Wielki Post), Triduum Paschalnym, nabożeństwach majowych;

- odpowiedzialnie zachowywać się w kościele i na spotkaniach.

Wszędzie będę starał się być świadkiem wiary w Boga.

Jestem świadomy(a), że konsekwencją zlekceważenia powyższych warunków może być wykluczenie mnie z listy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania.

TROSKA RODZICÓW

Zapoznaliśmy się z wymaganiami, jakie Kościół i parafia stawia kandydatom do Bierzmowania. Czujemy się odpowiedzialni za wychowanie religijne i zobowiązujemy się wspierać nasze dziecko modlitwą i dobrym przykładem życia oraz współpracować z parafią w ramach przygotowania do Bierzmowania.

 

Kandydaci ochrzczeni poza parafią p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu proszeni są do końca listopada 2018 roku o dostarczenie świadectwa chrztu z parafii przyjęcia tego sakramentu.

CZYM SĄ CELEBRACJE ?

W ramach przygotowania do sakramentu bierzmowania młodzieży, a także osób im towarzyszących – rodziców, chrzestnych, świadków bierzmowania, katechetów, animatorów, księży – powinny się odbyć celebracje słowa Bożego. Są one liturgią słowa z katechezą bądź homilią zakończone znakiem wiary – przyjęciem Jezus jako swojego Pana, odnowiem przyrzeczeń chrzcielnych czy przystąpieniem do sakramentu pokuty. W czasie tych celebracji chcemy doświadczyć wspólnoty wiary i modlitwy. Celebracje jesienne zaplanowaliśmy  po Mszy świętej wieczorowej – godz. 18.30 w następujących terminach:

12 października 2018 r.
9 listopada 2018 r.
30 listopada 2018 r.

JEZUS JEST PANEM

IMG_1014

JEZU, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem Świętym i dał Ci imię, które jest ponad wszelkim imieniem. Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem mojego życia – moim Panem. Poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił to, co chcesz. Nie chcę być już więcej centrum swojego życia, Panie. Ty przejmij w nim kierownictwo. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę być Twój, tylko Twój i niczyj więcej. Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolnikiem ani pieniędzy, ani żadnej wady lub żądzy, ani przyjemności, która mnie oddala od Ciebie. Daję Ci całe moje życie na zawsze. Podejmuj wszystkie moje decyzje według Twojej woli i spraw, abym był, podobnie jak Maryja, sługą Twojego słowa, ponieważ to jest jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. Nie chcę już więcej żyć dla siebie, Ty żyj we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze. Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak ja potraktowałem poważnie Twoje wezwanie. Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca: wejdź we mnie i zostań ze mną na zawsze. Amen.

 SPOTKANIA W GRUPACH  - PROWADZĄCY I TERMINY

KS. KRZYSZTOF KWIATKOWSKI

ŚRODA 18.30

 1. Maja Adamczyk
 2. Anna Bednarska
 3. Patrycja Bernat
 4. Jan Biernacki
 5. Piotr Biernacki
 6. Jakub Bondel
 7. Jacek Bujak
 8. Emilian Brzeziński
 9. Mikołaj Czajkowski
 10. Klaudia Celuch
 11. Klaudia Jagoda Celuch
 12. Jakub Cierpisz
 13. Paweł Pogodziński
 14. Weronika Rak

 PAŃSTWO IZA I JACEK MARCINIAKOWIE

PONIEDZIAŁEK 18.30

 1. Amelia Chmura
 2. Martyna Czerwińska
 3. Karolina Czerwińska
 4. Kamil Dąbrowski
 5. Paulina Deja
 6. Zuzanna Dudek
 7. Zuzanna Drużdżel
 8. Martyna Gaca
 9. Bartłomiej Gałka
 10. Kacper Gaczkowski
 11. Gabriel Gąsior
 12. Klara Gumińska
 13. Jakub Guza
 14. Bartłomiej Goguła

 PAŃSTWO ZOSIA I JAREK PODYMNIAKOWIE

ŚRODA 18.30

 1. Weronika Gołąbek
 2. Weronika Grzyb
 3. Dawid Jabłoński
 4. Bartosz Jabłoński
 5. Aleksandra Jaworska
 6. Filip Jurkiewcz
 7. Magdalena Kaczmarska
 8. Paulina Kaczmarczyk
 9. Łukasz Karaś
 10. Gabriel Kędzierski
 11. Patryk Kędzierski
 12. Adam Popiel

 KS. ARTUR GUMIŃSKI

WTOREK 18.30

 1. Agata Krajewska
 2. Karolina Krawczyk
 3. Liliana Kupidura
 4. Dorota Kolasa
 5. Jakub Lewikowski
 6. Izabela Kołsut
 7. Patryk Kowalski
 8. Adrian Kośmiński
 9. Mikołaj Kuba
 10. Iga Kuczyńska
 11. Oliwia Kutera
 12. Anita Kurek
 13. Magda Kwaśnik
 14. Zuzanna Łukawska
 15. Zuzanna Romanowicz
 16. Łukasz Pawlicki

 PAŃSTWO EWA I DANIEL ROGALOWIE

PONIEDZIAŁEK 18.30

 1. Kacper Kwiatkowski
 2. Adam Lesiak
 3. Aleksandra Lipiec
 4. Jan Lipiński
 5. Weronika Machnio
 6. Kinga Machnio
 7. Mateusz Maj
 8. Piotr Mańturz
 9. Żaneta Marciniak
 10. Kamil Piotr Marzec
 11. Julia Michalska
 12. Maja Konderska
 13. Julia Brzoza
 14. Olaf Naruszko

 PAŃSTWO ANNA I TOMASZ BĄK

CZWARTEK 18.30

 1. Patryk Michalski
 2. Cezary Misztal
 3. Ewa Modrykamień
 4. Kinga Mucha
 5. Aleksandra Neska
 6. Zuzanna Neska
 7. Patrycja Olejnik
 8. Kinga Pacyna
 9. Adrian Płatos
 10. Kacper Paszkowski
 11. Adrian Prażmowski

 PAŃSTWO AGNIESZKA I MAREK KOSNO

CZWARTEK 18.30

 1. Bartłomiej Rak
 2. Adam Kogut
 3. Mateusz Romanowicz
 4. Natalia Rutka
 5. Roksana Rychlicka
 6. Norbert Siczek
 7. Aleksandra Skurosz
 8. Emilia Solecka
 9. Natalia Stachowicz
 10. Bartłomiej Sułek
 11. Maciej Szczęsny
 12. Łukasz Szewczyk
 13. Kinga Banasiak

 PANIE KRYSTYNA MUSIAŁ I KATARZYNA CZAJKOWSKA

WTOREK 18.30

 1. Jakub Szydło
 2. Tomasz Świerczyński
 3. Natalia Tworek
 4. Kacper Walczak
 5. Zuzanna Warchoł
 6. Martyna Węglarz
 7. Kamil Wiecheć
 8. Danuta Wojeska
 9. Szymon Wydra
 10. Artur Zajączkowski
 11. Jakub Żebrowski
 12. Hanna Kęsik
 13. Piotr Szpilski
 14. Kacper Suwała
 15. Jakub Cebulski

SPOTKANIA ROZPOCZYNAJĄ SIĘ OD 24 WRZEŚNIA W SALACH NA DOLE W CZĘŚCI DUSZPASTERSKIEJ KOŚCIOŁA

ZAKOŃCZENIE CYKLU JESIENNEGO 30 LISTOPADA

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA NIE ZBIERAJĄ PODPISÓW Z RACJI OBECNOŚCI NA NABOŻEŃSTWIE RÓŻAŃCOWYM, ALE POSZCZEGÓLNE GRUPY PROWADZĄ ROZWAŻANIA I RÓŻANIEC W OKREŚLONE DNI

PO MSZY NIEDZIELNEJ PODCHODZIMY DO FIGURY ŚW. MICHAŁA I OCZEKUJEMY NA PIECZĄTKĘ POTWIERDZAJĄCĄ UCZESTNICZENIE W EUCHARYSTII

WSZYSTKIE NIEOBECNOŚCI NA SPOTKANIACH LUB LITURGII ZGŁASZAMY NA BIEŻĄCO PROWADZĄCYM

ŻYCZYMY WSZYSTKIM PROWADZĄCYM, RODZICOM I KANDYDATOM DO BIERZMOWANIA BOŻEGO DUCHA NA CZAS NASZEJ FORMACJI, MODLITWY I BUDOWANIA WSPÓLNOTY