PIELGRZYMKI

PIELGRZYMKA SZLAKIEM SANKTUARIÓW WE WŁOSZECH – 2022

PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ I PARADYŻA – 31.08.2022