OAZA

MAJÓWKA 2017
DOMOWY KOŚCIÓŁ NA WYCIECZCE W SANDOMIERZU
MSZA ŚWIĘTA NA ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU FORMACYJNEGO 2016/2017
OPRAWĘ LITURGICZNĄ PRZYGOTOWALI:
DOMOWY KOŚCIÓŁ I OAZA MŁODZIEŻOWA

DOMOWY KOŚCIÓŁ
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularnespotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia, uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary). 
OAZA MŁODZIEŻOWA
Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów gimnazjum, liceum i studentów, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie, aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.
OAZA MŁODZIEŻOWA I GRUPA TEATRALNA W TATRACH

 

Podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków. Służy temu bogata formacja, na którą składa się wiele form aktywności, a przede wszystkim:

  • wspólnie przeżywana Eucharystia;
  • regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez przyglądanie się życiu w świetle słów Pisma Świętego;
  • modlitwa wspólnotowa;
  • uczestnictwo w rekolekcjach przeżyciowych, których istotą jest doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego;
  • codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana Namiotem Spotkania;
  • służba parafii.

SPOTKANIA GRUPY MŁODSZEJ ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY O GODZ. 10.00;

GRUPY STARSZEJ W CZWARTKI O GODZ. 18.30

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE ZAPRASZA NA OAZY WAKACYJNE

Podajemy  terminy rekolekcji wakacyjnych na rok 2017.

Oazy wakacyjne dla dzieci

ODB I – po klasie IV szkoły podstawowej – 1-12 lipca – Mariówka – 490 zł

ODB II – po klasie V szkoły podstawowej – 19-30 lipca – Mariówka – 490 zł

ODB II – po klasie V szkoły podstawowej – 19-30 lipca – Pionki – 490 zł

Oazy wakacyjne dla młodzieży młodszej

OND I po VI klasie szkoły podstawowej – 27 czerwca – 13 lipca – Kałków – 570 zł.

OND I po VI klasie szkoły podstawowej – 15 – 31 lipca Kałków – 570 zł.

OND II po I klasie gimnazjum – 27 czerwca – 13 lipca – Pionki – 530 zł.

OND II po I klasie gimnazjum 15-31 lipca Zarzęcin 530 zł.

Oazy wakacyjne dla młodzieży 

ONZ I – po II klasie gimnazjum – 27 czerwca – 13 lipca Dąbrówka – 570 zł.

ONZ I – po II klasie gimnazjum 27 czerwca – 13 lipca Zarzęcin – 530 zł.

ONZ I po I klasie dla szkoły średniej – 27 czerwca – 13 lipca Skarżysko – Kamienna – 570 zł

ONZ I po II klasie gimnazjum 15-31 lipca – Dąbrówka – 570 zł.

ONZ II po I ONZ – 27-13 lipca Lubomierz – 650 zł.

ONZ II po I ONZ – 27 czerwca- 13 lipca – Zalesie – 650 zł.

ONZ II po I ONZ – 15-31 lipca Lubomierz 650 zł.

ONZ III po II ONZ – 27 czerwca – 13 lipca Sandomierz – 570 zł.

ONZ III po II ONZ 15 – 31 lipca Skarżysko – Kamienna 570 zł.