OAZA


OAZA MŁODZIEŻOWA

Oaza młodzieżowa jest wspólnotą gromadzącą ludzi młodych, głównie uczniów gimnazjum, liceum i studentów, na cotygodniowych spotkaniach formacyjnych. To jedna z gałęzi Ruchu Światło-Życie – ruchu odnowy Kościoła założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w połowie XX wieku. Na wzór ojca Franciszka oazowicze stawiają sobie za cel troskę o odnowę życia duchowego i parafialnego, zgodnie z postanowieniami Soboru Watykańskiego II – aby Kościół stawał się wspólnotą wspólnot, a ludzie aktywnie włączając się w życie parafii jako najmniejszej komórki Kościoła, przyczyniali się do duchowego wzrostu całej wspólnoty wierzących. Dlatego też dążą szczególnie do rozwijania osobistej relacji z Chrystusem.
Podstawowym zadaniem wspólnoty Ruchu Światło-Życie jest osiąganie dojrzałości chrześcijańskiej przez jej członków. Służy temu bogata formacja, na którą składa się wiele form aktywności, a przede wszystkim:
  • wspólnie przeżywana Eucharystia;
  • regularne spotkania formacyjne w małej grupie, których celem jest pogłębianie wiary i kształtowanie właściwych postaw moralnych poprzez przyglądanie się życiu w świetle słów Pisma Świętego;
  • modlitwa wspólnotowa;
  • uczestnictwo w rekolekcjach przeżyciowych, których istotą jest doświadczenie miłości i bliskości Pana Boga w liturgii, we wspólnocie, na modlitwie i poprzez słowa Pisma Świętego;
  • codzienna modlitwa osobista z Pismem Świętym, zwana Namiotem Spotkania;
  • służba parafii.

stopień

              wiek

              termin                             miejsce

koszt

ODB I0

po IV klasie

szkoły podstawowej

28 czerwca – 7 lipca

Barycz

780 zł

ODB I

po IV klasie

szkoły podstawowej

10-19 lipca 

Barycz

780 zł

ODB II0

po V klasie

szkoły podstawowej

10-19 lipca

Kałków

780 zł

ODB II0

po V klasie

szkoły podstawowej

22-31 lipca

Barycz

780 zł

Oazy wakacyjne dla młodzieży młodszej

stopień

wiek

termin

     miejsce

koszt

OND I0

po VI klasie

szkoły podstawowej

28 czerwca- 9 lipca

Kałków

900 zł

OND I0

po VI klasie

szkoły podstawowej

20-31 lipca

Kałków

900 zł

OND II0

po VII klasie

szkoły podstawowej

28 czerwca-11 lipca

Solec

900 zł

OND II0

po VII klasie

szkoły podstawowej

15-28 lipca 

Kałków – Erem

900 zł

Oazy wakacyjne dla młodzieży 

stopień

wiek

            termin                            miejsce                    koszt

ONŻ I0

po VIII klasie szkoły podstawowej

28 czerwca-14 lipca

Dąbrówka

1060 zł

ONŻ I0

po VIII klasie szkoły podstawowej

15-31 lipca

Dąbrówka

1060 zł

ONŻ I0

dla szkoły średniej

28 czerwca-14 lipca

Kałków – Erem

      1060 

ONŻ II0

po I0 ONŻ

28 czerwca-14 lipca

Bystra Podhalańska

1080 zł

ONŻ II0

po I0 ONŻ

15-31 lipca

Bystra Podhalańska

1080 zł

ONŻ III0

po II0 ONŻ

28 czerwca-14 lipca

Sandomierz

1080 zł

SPOTKANIA GRUPY MŁODSZEJ ODBYWAJĄ SIĘ W SOBOTY O GODZ. 10.00;

GRUPY STARSZEJ W CZWARTKI O GODZ. 18.30