INTENCJE MSZALNE


PONIEDZIAŁEK – 5 grudnia
7.00+ Natalię (r.), Juliana Pogodzińskich, Barbarę, Piotra Jaworskich
7.00

18.00+ Stanisławę, Zygmunta, Dariusza Kaczmarczyk

WTOREK –  6 grudnia
7.00+ Piotra Parzelskiego – od Anny z Rodziną
7.00

18.00+ Juliannę (8r.), Jana, Ryszarda, Henryka Zychów, Annę, Stanisława Majewskich, Ryszarda, Dominika Drozdów, zm. Zychów, Drozdów, Majewskich, Mików, Pietruchów

ŚRODA – 7 grudnia
7.00+ Eugeniusza Mosionka
7.00

18.00ŁĄCZONA INTENCJA ZA ZMARŁYCH: 1/ + Stefana (r.), Juliannę Sadowskich, Mariana Dąbrowskiego 2/ + Bogusławę Gajek, Leszka, Annę Sowa, Jana, Cecylię Kowalskich, Michała Kacaka 3/ + Andrzeja Studzińskiego – od Iwony i Tomasza Drabik 4/ + Mariannę Kaczmarczyk (23r.) 5/ + Pawła, Roberta Pasków 6/ + Grzegorza Osóbkę – od rodziny Kwiatkowskich 7/ + Marię Konopkę – od koleżanek 8/ + Wandę, Wiesława Lewandowskich, Zofię, Henryka Wyderskich 9/ + Andrzeja Zycha – od grona pedagogicznego PSP 29 10/ + Annę Cieślińską – od Beaty 11/ + Józefa, Zofię, Stanisława, Danutę, Piotra, Józefa Guzów, Zofię, Jana, Józefa, Stanisława, Halinę, Marka Bernatów 12/ + Janinę, Stefana Kuliberdów 13/ + Wacława, Józefę, Jana, Marka Kapustów, Józefa, Helenę Zych, Stanisławę, Stanisława Gawolskich, Józefa, Krystynę Wasiaków, Zenona RzechowskiegoCZWARTEK – 8 grudnia
7.00+ Stefana Stachowicza, Annę, Stanisława, Zygmunta Guzińskich, Józefa, Marcina Kaczmarczyków, Małgorzatę, Krzysztofa Stępniów
7.00+ Halinę Wolak
18.00 W 27 rocznicę urodzin za Kingę Dusińską


PIĄTEK – 9 grudnia
7.00+ Leokadię, Kazimierza Winiarskich, Tadeusza Wojdałę
7.00+ Jadwigę Dorocińską (1r.)
18.00+ Barbarę Krakowską (r.)

SOBOTA – 10 grudnia
7.00+ Mariana Brzeskiego (32r.), zm. Machniów, Sowów, Brzeskich
7.00+ Eugeniusza Zowczaka (15r.)
18.00+ Andrzeja Dąbrowskiego (2r.)

NIEDZIELA – 11 grudnia
7.30+ Wiesława Grotka, zm. Grotków, Janinę, Józefa Pawelec, Leokadię Pożyczka
9.00

10.30

12.00W 23 rocznicę urodzin za Marię i 29 za Kamilę, Łukasza, Aleksandrę, Mateusza Skurosz
17.00+ Izabelę Grzyb