INTENCJE MSZALNE


PONIEDZIAŁEK – 9 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 9 )
7.00+ Stanisława, Franciszka Koszla, Stanisława, Zofię Wijat, Jana, Mariannę Duda, Helenę, Franciszka Czarneckich, z rodz. Kosztów, Wojdatów
18.00+ Stanisławę Kaczmaczyk

WTOREK – 10 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 10 ) 
7.00+ Bronisławę ( 11r. ), Dominika, Tomasza, Jana Szydłów
18.00+ Józefa, Józefę, Stefana Warchołów

ŚRODA – 11 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 11 )
7.00+ Zofię, Władysława Stachowiczów, Piotra Bińkowskiego
18.00+ Czesława Jareckiego ( 1r. )
18.00+ Jolantę ( 1r. ), Andrzeja Piątkowskich, Bogumiłę, Józefa Pająków

CZWARTEK –  12 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 12 )
7.00+ Stanisławę, Stanisława Maciągów, Zofię, Ludwika Szydło
18.00+ Dominika, Ryszarda, Zofię, Józefa, Teresę, Mariusza Drozdów, Annę, Stanisława Majewskich, Ryszarda Zycha, Zofię, Jana, Stanisława, Bolesława Mików, z rodz. Majewskich, Zychów

PIĄTEK – 13 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 13 )
7.00+ Zofię, Antoniego Herników, Krystynę Władysława Dąbrowskich, Teresę, Jana Słomków, Henryka Szymczaka, Zdzisława Lecha
18.00+ Eugenię (r.), Teofila Malmonów, Anielę, Stanisława Osuchowskich, z rodz. Traczewskich, Waśniewskich, Sułków

SOBOTA – 14 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 14 )
7.00+ Mariannę, Stanisława (r.), Mariana, Józefa Dąbrowskich, Janinę, Stanisława Cymelskich, Jerzego Wydrę, Jadwigę Cyrańską
18.00Z okazji urodzin za Marka
18.00+ Annę, Stanisława Gębczyków, Mariannę, Jana Gogołów, Henryka Zawadzkiego

NIEDZIELA – 15 maja

7.30+ Kazimierza Janusa ( greg. 15 )
9.00Za Marka, Anetę, Ewę, Artura, Patryka, Bartłomieja, int. dziękczynno – błagalna
10.30ROCZNICA PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
12.00W 6 rocznicę urodzin za Sonię Głogowską
17.00+ Genowefę, Stanisława, z rodz. Pogodzińskich

PONIEDZIAŁEK – 16 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 16 )
7.00+ Zofię, Henryka Machnio, Teresę Słomka
18.00W 70 rocznicę ur. za Adama Podsiadły oraz w 19 rocznicę ur. za Mikołaja Kuba

WTOREK – 17 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 17 ) 
7.00+ Bronisławę, Władysława, Weronikę, Ludwika, Krzysztofa, Jana Szymańskich
18.00+ Jana (4r.), Stanisławę, Emilię, Józefa Durasiewiczów, z rodz. Zychów

ŚRODA – 18 maja
7.00W 2 rocznicę urodzin za Anielę Dusińską
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 18 )
18.00W 13 rocz. ślubu za Martynę i Sławomira Banasiaków i dzieci: Berenikę, Tymoteusza i Liwię

CZWARTEK –  19 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 19 )
7.00+ Zofię, Władysława, Jadwigę, Ryszarda, Krzysztofa Herników, Leszka Śliwkę, Andrzeja Burskiego
18.00+ Wojciecha Baćmagi, Zdzisława Chmielewskiego

PIĄTEK – 20 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 20 )
7.00+ Halinę Szydło
18.00+ Izabelę Grzyb

SOBOTA – 21 maja
7.00+ Kazimierza Janusa ( greg. 21 )
7.00+ Andrzeja Fronckiewicza, Urszulę Jama
18.00W 15 rocznicę ślubu za Monikę i Michała Makuła
18.00W 1 rocznicę ślubu za Karolinę i Sylwestra Nowocień

NIEDZIELA – 22 maja
7.30+ Zofię, Mariana, Wiesława, Jana, Grzegorza Grotków, Jana, Marię, Ryszarda, Jana Wojdatów, Grzegorza Kapustę
9.00Za s. Joannę i Martę Stachowicz z okazji imienin
10.30W 83 rocznicę urodzin za Zofię Tokarz
12.00W 34 rocznicę ślubu za Monikę i Jacka i całą rodzinę
17.00Kazimierza Janusa ( greg. 22 )