INTENCJE MSZALNE


PONIEDZIAŁEK – 4 grudnia
7.00+ Artura, Romana Janickich, zm. Janickich, Kapustów
7.00+ Teresę Maniak (3r.)
18.00+ Barbarę, Stanisława, Piotra Jaworskich, Natalię, Juliana Pogodzińskich

WTOREK –  5 grudnia
7.00Za Weronikę o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej
7.00+ Wacława, Aleksandrę Wiraszka
18.00+ Barbarę Cymelską, zm. Cymelskich

ŚRODA – 6 grudnia
7.00Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla całej Rodziny
7.00+ Bogusława Owczarczyka
18.00ŁĄCZONA INTENCJA MSZALNA ZA ZMARŁYCH: 1/ + Juliannę (9r.), Jana, Ryszarda, Henryka, Józefa Zychów, Annę, Stanisława Majewskich, Ryszarda, Dominika Drozdów, zm. Zychów, Majewskich, Drozdów, Mików, Pietruszków 2/ + Adelę Głowacką 3/ + Wandę, Wiesława Lewandowskich, Zofię, Henryka Wyderskich 4/ + Jana Nowaka – od koleżanek i kolegów 5/ + Helenę, Józefa Sułek 6/ + Juliannę, Jana, Marię Machnio, Pawła, Mariana, Stanisława, Zofię Stępień, Jerzego, Danutę Warchoł, zm. Korupczyńskich 7/ + Gabrielę, Edmunda Nowaków 8/ + Jana Kwaśnika 
CZWARTEK – 7 grudnia
7.00Za Blankę o doświadczenie Bożej obecności i opiekę Matki Bożej
7.00+ Bogusława Owczarczyka
18.00+ Stefana (r.) Juliannę Sadowskich, Mariana, Sylwestra Dąbrowskich

PIĄTEK – 8 grudnia
7.00+ Mariannę Gałecką
7.00+ Stefana Stachowicza, Annę, Stanisława, Zygmunta Guzińskich, Małgorzatę, Krzysztofa Stępniów, Józefa, Marcina Kaczmarczyków
18.00Tomasza Wierzbickiego (5r.)

SOBOTA – 9 grudnia
7.00+ Andrzeja Dąbrowskiego (3r.)
7.00+ Barbarę, Janinę, Adama Krakowskich, Elizę, Mariana Kopczyńskich
18.00W 56 rocznicę urodzin za Bożenę Wolak – podziękowanie za zdrowie  po operacji
18.00+ Stanisława, Janinę Kacprzak

NIEDZIELA – 10 grudnia
7.30+ Henryka Miazga
9.00W 14 rocznicę urodzin za Emilię Gajda
10.30W 12 rocznicę urodzin za Weronikę Socha
12.00W W 1 rocznicę urodzin za Antosia Bujaka
17.00+ Mariannę (24r.), Mariana, Mariannę Kaczmarczyk